På naturens premisser

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille

på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av

alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for

bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine

og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Breem_Sirkel.png

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives. Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Breem_Ledelse_Ikon_2.png

Ledelse

Hvordan Skanska leder byggeprosjektet
påvirker omgivelsene våre, så det å vise hensyn når vi bygger prioriteres. Våre bygge­metoder er miljøvennlige og vi liker å holde det ryddig rundt oss, både for å skape bedre trivsel for de på byggeplassen og for de som bor i nærheten. CO2 utslipp fra byggeplassen registreres gjennom energi og dieselforbruk, slik at bevisstheten og forståelsen av klimagassutslipp øker. På denne måten kan vi enklere redusere klimagassutslipp på våre fremtidige prosjekter. Før du flytter inn sørger vi selvfølgelig for at bygget fungerer optimalt.

Breem_Helse.._Ikon_2.png

Helse og inneklima

Det skal føles godt å trekke pusten – både inne og ute. Bruken av bærekraftige
materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. Det blir en bakhage med uterom på bakkeplan med varierte tilbud for store og små.

Smiehagen har som mål å bli sertifisert BREEAM – NOR ved ferdigstillelse i 2024.

Breem_Vann.._Ikon_2.png

Vann

Vann er viktig for alle, derfor ønsker Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Hver leilighet får egen vannmåler på varmt vann, slik at du enkelt kan følge med på eget forbruk.

Regnvann kan vi få både for mye og for lite av og det er dermed viktig å håndtere vannet vi får på mest mulig forsvarlig måte. Det blir grønne tak, som skal være med å håndtere overvann, sammen med grønne vannoppsamling-bed i bakhagen. Ved kraftig nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få stå. Her vokser planter som tåler både tørke og fukt. Så i tillegg til å være en viktig oppsamler og forsinker av regnvannet så har det både estetisk og aktiviserende verdi. Vann er også et naturlig lekeelement som aldri går av moten. Regnbedet med vegetasjonen rundt danner også et eget habitat, viktig for å sikre og styrke biologisk mangfold.

Breem_Areal....._Ikon_2.png

Arealbruk og økologi

Sentrumsnære boliger som får en skjermet bakhage med ulike soner til glede for store og små. Det er viktig for oss at bakhagen skal gi gode utearealer og hyggelige fellesarealer.Vi tilrettelegger for muligheten for å dyrke litt selv. Det etableres en pizzaovn ved en større pergola til glede for hele sameiet, slik at dere kan invitere venner og naboer til sosiale sammenkomster. - For vi ønsker å gjøre det lettere for dere som bor der og møte andre ute, men hjemme.

Trær og stauder som velges skal ha verdi for pollinerende insekter og fugler. Landskapsarkitekten planlegger for at blomsterfeltene skal ha blomstring som fordeles seg gjennom hele sesongen.

Breem_AForurensing..._Ikon_2.png

Forurensning

Omgivelsene og miljøet vi lever i er viktig. Det er også viktig for Skanska at du kan bo i et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektet har vært å søke gode økologiske grep som gir økt økologisk verdi til området. Grep som gir gode og sunne bomiljøer og samtidig tjener miljøet og det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av. Uteområder på bakkenivå opparbeides som grønne lunger for opphold og opplevelse. Trær er viktige brikker i et bymiljø. og bidrar som viktige støv­bindere og har positiv effekt på lokalklima. Planter, busker og trær bidrar alle positivt på luften og det lokale klimaet.

Breem_Energi_Ikon_2.png

Energi

Vi planlegger godt. Miljøbevisste og kloke hoder sørger for at din bolig ligger i et energieffektivt bygg – for hvis vi sparer på energien, så sparer vi miljøet, og du sparer penger.

Breem_Avfall_Ikon_2.png

Avfall

Vi stiller alltid strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen – byggeavfall håndteres og returneres som seg hør og bør. I tillegg overvåkes forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden. Når vi er ferdige gir vi stafettpinnen videre til deg som beboer. Da har vi allerede lagt til rette for kildesorteringsbeholdere – slik at din hverdag skal bli enklere – også i fremtiden.

Breem_Transpaort_Ikon_2.png

Transport

Hele 94 sykkelparkeringer og tilrettelagt ladeplasser til el-sykler samt enkel håndtering av sykkel og eget sted i 1.etg der du kan spyle sykkelen din. Vi ønsker å gjøre det uanstrengt for deg å spare miljøet. I tillegg kan alle parkeringsplasser leveres med ladesøyle for el-bil. Det kan bestilles på tilvalg. Tilgjengelig og trygt, enten du velger 2 eller 4 hjul.

Breem_Miljø_Ikon_2.png

Materialer

Vi spiller på lag med regnskogen – derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du kan være trygg på at Skanska alltid benytter sertifisert trevirke.

Megler

Vi kan hjelpe deg gjennom hele flytteprosessen med alt fra vask, styling og klargjøring av boligen før visning, til pakking, mellomlagring, flytting og overføringer av forskjellige avtaler. 

Så enkelt skal det nemlig være å flytte. 

03_sekundærlogo_horisontal_stor_Negativ_
Skjermbilde 2021-04-07 kl. 12.10.05.png

Eiendomsmegler / Daglig leder

Morten Liavaag